Sunday, 14 July 2013

Nak beli ke, tak nak beli MRTA?

Nak beli ke, tak nak beli MRTA?Ini adalah terjemahan dari surat khabar NST

untuk memulakan artikel ini, MRTA merujuk kepada gadai janji Term Assurance yang merupakan polisi insurans yang berkaitan dengan pembelian rumah.Apabila anda menghampiri sebuah bank untuk memohon pinjaman, di bawah keadaan biasa, anda akan ditanya atau digalakkan untuk membeli MRTA. Apakah MRTA dan apa fungsinya? 

Liputan 
Berbanding dengan insurans nyawa, MRTA mempunyai liputan yang sangat terhad. Ia hanya meliputi Kematian dan Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh (TPD). Kita semua sudah tahu takrif 'mati' manakala Hilang Upaya Kekal hanya boleh dituntut apabila orang itu tidak sihat dan tidak dapat berkerja lagi. Jika seseorang kehilangan satu tangan, tuntutan itu tidak dibenarkan tetapi jika dia kehilangan kedua-dua tangan, maka ianya boleh dituntut. 

Premium 
Premium boleh dibayar dalam satu jumlah sekali gus yang akan meliputi tempoh pinjaman keseluruhan. Jika anda membandingkan ini dengan polisi insurans yang lain, ini adalah yang paling murah. Jika seseorang tidak mampu untuk membayar sekali gus keseluruhan, dia boleh memilih untuk membiayai premium ke dalam pinjaman dan dengan itu ansuran pinjaman akan meningkat. Patut diambil perhatian bahawa dengan melakukan ini, anda akan tertakluk untuk membayar faedah yang lebih sebagai balasan bank mendahulukan wang kepada anda untuk membayar premium. 

Pengiraan 
Berapakah premium yang perlu dibayar adalah tertakluk kepada umur anda, jumlah pinjaman dan tempoh pinjaman anda. Yang lebih tua anda dan jumlah pinjaman yang lebih tinggi, lebih tinggi premium yang anda perlu bayar. Jika seseorang itu disahkan menghidap penyakit tertentu, syarikat insurans mempunyai hak untuk menolak dasar atau akan ada beban tambahan di dalam premium. Ia bergantung kepada betapa teruk penyakit itu dan hanya akan ditentukan selepas pemeriksaan perubatan oleh doktor panel mereka. 

Tuntutan
 Katakan satu kejadian yang tidak diingini berlaku dan ia adalah dituntut di bawah polisi ini. Jika polisi meliputi tempoh 30 tahun dan ini berlaku pada tahun 15, boleh seseorang menuntut keseluruhan sekali gus diinsuranskan? Tidak, anda tidak boleh. MRTA kerja-kerja atas dasar keseimbangan mengurangkan yang bermaksud jika seseorang diinsuranskan sebanyak RM100, 000 untuk pinjaman sebanyak RM100, 000, syarikat insurans hanya akan membayar jumlah yang tertunggak yang masih terhutang kepada bank.Saya sentiasa digalakkan peminjam pinjaman saya untuk membeli MRTA kerana ia menyediakan perlindungan tambahan di atas polisi insurans yang sedia ada mereka sebagai MRTA melindungi rumah. Jika sesuatu berlaku kepada pemilik rumah, sekurang-kurangnya pinjaman perumahan akan dibayar oleh syarikat insurans dan keluarga tidak mempunyai beban tambahan untuk terus ansuran pinjaman.Isu tambahan yang anda mungkin mahu ambil perhatian: 

Adakah perlu untuk membeli MRTA untuk tempoh pinjaman keseluruhan? 
Tempoh minimum untuk membeli MRTA hanya lima tahun. Tidak ada undang-undang yang menyatakan anda mesti membeli seluruh tempoh. Ia benar-benar terpulang kepada anda. Jika anda melakukan perancangan gadai janji yang betul dan anda tahu bahawa anda boleh menyelesaikan pinjaman anda mungkin kira-kira 15 tahun, anda boleh memilih untuk membeli hanya 15 tahun. Anda akan menjimatkan beribu-ribu dalam pembayaran premium.

Jika terdapat dua (2) peminjam, apakah penyelesaian terbaik?

Jika terdapat 2 peminjam, kedua-duanya boleh memilih untuk membeli 100 peratus liputan untuk setiap orang. Selain itu, mereka juga boleh memilih untuk dilindungi 50 peratus masing-masing kepada jumlah pinjaman. Jadi, jika sesuatu berlaku kepada salah seorang daripada mereka, syarikat insurans hanya akan membayar 50 peratus daripada pinjaman.

Adakah wajib untuk membeli?Ini bergantung kepada bank anda memohon pinjaman anda dengan. Dengan bank-bank tertentu, mereka boleh mengetepikan keperluan ini manakala di beberapa bank-bank, MRTA adalah wajib. Saya telah melihat beberapa bank menyesuaikan kadar faedah yang lebih tinggi jika peminjam pinjaman tidak memilih untuk membeli. Apa pun, jika anda meminta untuk pengecualian, pastikan ia dinyatakan dengan jelas dalam surat tawaran itu supaya tidak menjadi sebahagian daripada keperluan untuk pembayaran pinjaman. Saya telah melihat beberapa peminjam yang terperangkap dalam keadaan tidak bersedia dengan ini. Jangan ambil mudah. 

Apakah yang akan berlaku jika saya menjual rumah saya atau membiayai semula sebelum akhir tempoh pinjaman saya? 
Ramai peminjam terlupa tentang MRTA mereka selepas rumah itu dijual atau dibiayai semula. Adakah anda tahu bahawa selepas rumah anda dijual dan anda memberikan bukti jualan anda, anda boleh menyerahkan polisi anda dan menuntut kembali nilai serahan tunai (jika ada).Jika anda membuat membiayai semula (refinance), anda boleh memilih untuk tidak menebus polisi tetapi anda boleh memindahkan kepada pinjaman baru anda. Anda akan perlu pergi ke syarikat insurans anda dan menukar dasar dan juga waris dari bank yang lama kepada waris terdekat. Jika anda adalah untuk memindahkan polisi, benefisiari TIDAK boleh bank baru.

Apakah pilihan lain yang perlu saya selain daripada MRTA? 

Ya, pasti anda mempunyai pilihan lain selain daripada MRTA. Anda juga boleh memilih untuk mendapatkan perlindungan insurans yang berikut: 
1. Gadai Janji Level Term Assurance (MLTA) 
Liputan adalah sama dengan MRTA tetapi liputan adalah tetap di sepanjang tempoh pinjaman yang bermaksud jika sesuatu berlaku kepada orang yang memberi jaminan, insurans akan membayar berdasarkan kepada jumlah yang diinsuranskan dan tidak baki pinjaman belum jelas. Premium lebih mahal dan dibayar pada setiap tahun. Jika tiada tuntutan ke arah akhir tempoh pinjaman, orang yang diinsuranskan akan dapat untuk mendapatkan kembali premium keseluruhan yang telah dibayar tidak termasuk faedah.Dalam MLTA, anda juga boleh memilih untuk membeli perlindungan tambahan untuk mengembangkan kepada 36 penyakit kritikal. 
2. Insurans Gadai Janji Takaful 
Jika anda telah mengambil pinjaman Islam, bank akan memperkenalkan kepada anda Insurans Gadai Janji Takaful. Fungsi ini adalah sama seperti MRTA kecuali untuk menuntut TPD, diinsuranskan telah mengalami TPD untuk tempoh berterusan selama enam bulan. 
3. Insurans Hayat 
Insurans hayat akan mempunyai liputan yang lebih berbanding dengan MRTA. Pada akhir tempoh ini, anda akan dapat untuk mendapatkan kembali termasuk premium yang menarik minat anda yang diperolehi. Untuk maklumat lanjut, sila semak dengan ejen insurans. 
Ia adalah keputusan anda sama ada untuk membeli atau tidak membeli MRTA. Saya berharap bahawa anda akan membuat keputusan yang betul. Saya mempunyai pelanggan beberapa tahun lepas dimana beliau mempunyai empat pinjaman perumahan dan bagi setiap pinjaman, saya beli MRTA untuk beliau. Satu hari, isterinya memanggil saya untuk mengatakan dia telah meninggal dunia tiba-tiba. Nasib baik, semua pinjaman perumahan beliau telah diselesaikan oleh syarikat insurans. Isterinya tidak bekerja pada masa itu dan beliau telah meninggalkan di belakang kedua-dua anak-anak kecil. 
Akhirnya, dia berjaya menjual tiga sifat-sifat dan disimpan satu untuk penginapan sendiri. Dia mampu untuk menggunakan hasil jualan yang lain tiga hartanah untuk meneruskan hidupnya selesa. 
Michael juga merupakan pengarang buku 'Fikirkan Seperti Banker A, Akta Seperti Player'. Anda boleh membeli buku di www.gmtrainingacademy.com/publications/ 
Baca lebih lanjut: Untuk membeli atau tidak membeli MRTA? - RED - New Straits Times (versi inggeris)