Monday, 9 September 2013

Peraturan baru KWSP ... baik untuk persaraan, buruk bagi industri unit amanah

 

 

 

 

 

Dana pencen terbesar di Malaysia telah memutuskan untuk meningkatkan simpanan minimum bagi pencarum untuk memastikan mereka mempunyai lebih banyak wang dalam usia lanjut, tetapi tindakan ini secara tidak langsung merugikan bagi pihak di dalam industri unit amanah yang sedang berkempang kuat di negara ini.


Peraturan baru ini oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk mengurangkan pelaburan dalam unit amanah datang pada ketika kenaikan kos yang menunjukkan pencarum simpanan tidak cukup untuk menampung persaraan selepas mencapai usia 55 tahun, lima tahun di bawah umur persaraan yang baru oleh  Putrajaya, 60 tahun.


"KWSP akan meningkatkan nilai simpanan asas bagi ahli-ahlinya kepada RM196 , 800 pada umur 55 tahun dan berkuat kuasa Januari 2014, untuk memastikan simpanan yang mencukupi bagi membiayai hidup persaraan ahli," Pengurus Besar KWSP, Nik Affendi Jaafar memberitahu The Malaysian Insider di Kuala Lumpur pada hujung minggu lepas.


Beliau mendedahkan bahawa di bawah skim lama, yang telah dilancarkan pada tahun 2008, simpanan ahli disasarkan sebanyak RM120 , 000 pada umur 55 tahun didapati tidak mencukupi bagi mereka demi mengekalkan gaya hidup sewaktu persaraan.Tetapi jumlah yang baru adalah bersamaan dengan pendapatan RM820 sebulan selama 20 tahun dari usia 55 hingga 75.


Kadar baru dikatakan dibandingkan dengan pencen minimum untuk pekerja sektor awam, yang kini ialah RM820 sebulan , supaya pendapatan persaraan bulanan tidak jatuh di bawah paras kemiskinan.


Berikutan kajian semula itu , ahli perlu mempunyai lebih dalam Akaun 1 sebelum layak untuk Skim Pelaburan Ahli KWSP , di mana simpanan dilaburkan dalam unit amanah. Pada masa ini ahli boleh menggunakan 20 % daripada baki di dalam Akaun 1 untuk melabur dalam skim unit amanah yang diluluskan.


Untuk menggambarkan perubahan itu, jika ahli adalah 40 tahun atau lebih tua dan mempunyai simpanan asas RM80, 000 dalam Akaun 1 pada masa ini (2013) , lebihan itu akan menjadi RM36, 000 (berasal dari RM80, 000 - RM44, 000). Beliau kemudian boleh menggunakan hanya RM7, 200 (20% daripada RM36, 000) untuk melabur dalam mana-mana unit amanah yang diluluskan. Untuk terus melindungi pencarum KWSP , pengeluaran untuk pelaburan unit amanah hanya dibenarkan sekali dalam setiap 3 bulan.


Dengan peraturan baru KWSP bermula 2014, RM80 , 000 , lebihan itu akan hanya RM11, 000 (RM80 , 000 - RM69, 000). Satu boleh kemudian hanya menggunakan RM2, 200 (20% daripada RM11, 000) untuk melabur dalam mana-mana unit amanah yang diluluskan.


Seorang pegawai dari Persekutuan Pengurus Pelaburan ( FIMM) yang bercakap dengan syarat tidak mahu namanya disiarkan berkata, industri unit amanah akan terjejas teruk dengan syarat baru ini.


The RM326 bilion industri unit amanah terdiri daripada kira-kira 50,000 perunding yang mendapat komisen antara 1 % hingga 3% daripada pelaburan unit amanah.


Keputusan baru ini juga akan menyebabkan ramai ahli KWSP, yang sebelum ini layak untuk melabur dalam unit amanah, tidak lagi menjadi layak.


Salah satu Unit utama Syarikat Pengurusan Amanah , Public Mutual (anak syarikat Public Bank ) , memperolehi satu pertiga daripada pendapatan bukan faedah dari operasi unit amanah. Pada tahun 2012, kurang daripada 10 % daripada keuntungan bersih adalah daripada perniagaan unit amanah .  

- September 9, 2013 .

malaysian insider 

Sunday, 14 July 2013

Nak beli ke, tak nak beli MRTA?

Nak beli ke, tak nak beli MRTA?Ini adalah terjemahan dari surat khabar NST

untuk memulakan artikel ini, MRTA merujuk kepada gadai janji Term Assurance yang merupakan polisi insurans yang berkaitan dengan pembelian rumah.Apabila anda menghampiri sebuah bank untuk memohon pinjaman, di bawah keadaan biasa, anda akan ditanya atau digalakkan untuk membeli MRTA. Apakah MRTA dan apa fungsinya? 

Liputan 
Berbanding dengan insurans nyawa, MRTA mempunyai liputan yang sangat terhad. Ia hanya meliputi Kematian dan Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh (TPD). Kita semua sudah tahu takrif 'mati' manakala Hilang Upaya Kekal hanya boleh dituntut apabila orang itu tidak sihat dan tidak dapat berkerja lagi. Jika seseorang kehilangan satu tangan, tuntutan itu tidak dibenarkan tetapi jika dia kehilangan kedua-dua tangan, maka ianya boleh dituntut. 

Premium 
Premium boleh dibayar dalam satu jumlah sekali gus yang akan meliputi tempoh pinjaman keseluruhan. Jika anda membandingkan ini dengan polisi insurans yang lain, ini adalah yang paling murah. Jika seseorang tidak mampu untuk membayar sekali gus keseluruhan, dia boleh memilih untuk membiayai premium ke dalam pinjaman dan dengan itu ansuran pinjaman akan meningkat. Patut diambil perhatian bahawa dengan melakukan ini, anda akan tertakluk untuk membayar faedah yang lebih sebagai balasan bank mendahulukan wang kepada anda untuk membayar premium. 

Pengiraan 
Berapakah premium yang perlu dibayar adalah tertakluk kepada umur anda, jumlah pinjaman dan tempoh pinjaman anda. Yang lebih tua anda dan jumlah pinjaman yang lebih tinggi, lebih tinggi premium yang anda perlu bayar. Jika seseorang itu disahkan menghidap penyakit tertentu, syarikat insurans mempunyai hak untuk menolak dasar atau akan ada beban tambahan di dalam premium. Ia bergantung kepada betapa teruk penyakit itu dan hanya akan ditentukan selepas pemeriksaan perubatan oleh doktor panel mereka. 

Tuntutan
 Katakan satu kejadian yang tidak diingini berlaku dan ia adalah dituntut di bawah polisi ini. Jika polisi meliputi tempoh 30 tahun dan ini berlaku pada tahun 15, boleh seseorang menuntut keseluruhan sekali gus diinsuranskan? Tidak, anda tidak boleh. MRTA kerja-kerja atas dasar keseimbangan mengurangkan yang bermaksud jika seseorang diinsuranskan sebanyak RM100, 000 untuk pinjaman sebanyak RM100, 000, syarikat insurans hanya akan membayar jumlah yang tertunggak yang masih terhutang kepada bank.Saya sentiasa digalakkan peminjam pinjaman saya untuk membeli MRTA kerana ia menyediakan perlindungan tambahan di atas polisi insurans yang sedia ada mereka sebagai MRTA melindungi rumah. Jika sesuatu berlaku kepada pemilik rumah, sekurang-kurangnya pinjaman perumahan akan dibayar oleh syarikat insurans dan keluarga tidak mempunyai beban tambahan untuk terus ansuran pinjaman.Isu tambahan yang anda mungkin mahu ambil perhatian: 

Adakah perlu untuk membeli MRTA untuk tempoh pinjaman keseluruhan? 
Tempoh minimum untuk membeli MRTA hanya lima tahun. Tidak ada undang-undang yang menyatakan anda mesti membeli seluruh tempoh. Ia benar-benar terpulang kepada anda. Jika anda melakukan perancangan gadai janji yang betul dan anda tahu bahawa anda boleh menyelesaikan pinjaman anda mungkin kira-kira 15 tahun, anda boleh memilih untuk membeli hanya 15 tahun. Anda akan menjimatkan beribu-ribu dalam pembayaran premium.

Jika terdapat dua (2) peminjam, apakah penyelesaian terbaik?

Jika terdapat 2 peminjam, kedua-duanya boleh memilih untuk membeli 100 peratus liputan untuk setiap orang. Selain itu, mereka juga boleh memilih untuk dilindungi 50 peratus masing-masing kepada jumlah pinjaman. Jadi, jika sesuatu berlaku kepada salah seorang daripada mereka, syarikat insurans hanya akan membayar 50 peratus daripada pinjaman.

Adakah wajib untuk membeli?Ini bergantung kepada bank anda memohon pinjaman anda dengan. Dengan bank-bank tertentu, mereka boleh mengetepikan keperluan ini manakala di beberapa bank-bank, MRTA adalah wajib. Saya telah melihat beberapa bank menyesuaikan kadar faedah yang lebih tinggi jika peminjam pinjaman tidak memilih untuk membeli. Apa pun, jika anda meminta untuk pengecualian, pastikan ia dinyatakan dengan jelas dalam surat tawaran itu supaya tidak menjadi sebahagian daripada keperluan untuk pembayaran pinjaman. Saya telah melihat beberapa peminjam yang terperangkap dalam keadaan tidak bersedia dengan ini. Jangan ambil mudah. 

Apakah yang akan berlaku jika saya menjual rumah saya atau membiayai semula sebelum akhir tempoh pinjaman saya? 
Ramai peminjam terlupa tentang MRTA mereka selepas rumah itu dijual atau dibiayai semula. Adakah anda tahu bahawa selepas rumah anda dijual dan anda memberikan bukti jualan anda, anda boleh menyerahkan polisi anda dan menuntut kembali nilai serahan tunai (jika ada).Jika anda membuat membiayai semula (refinance), anda boleh memilih untuk tidak menebus polisi tetapi anda boleh memindahkan kepada pinjaman baru anda. Anda akan perlu pergi ke syarikat insurans anda dan menukar dasar dan juga waris dari bank yang lama kepada waris terdekat. Jika anda adalah untuk memindahkan polisi, benefisiari TIDAK boleh bank baru.

Apakah pilihan lain yang perlu saya selain daripada MRTA? 

Ya, pasti anda mempunyai pilihan lain selain daripada MRTA. Anda juga boleh memilih untuk mendapatkan perlindungan insurans yang berikut: 
1. Gadai Janji Level Term Assurance (MLTA) 
Liputan adalah sama dengan MRTA tetapi liputan adalah tetap di sepanjang tempoh pinjaman yang bermaksud jika sesuatu berlaku kepada orang yang memberi jaminan, insurans akan membayar berdasarkan kepada jumlah yang diinsuranskan dan tidak baki pinjaman belum jelas. Premium lebih mahal dan dibayar pada setiap tahun. Jika tiada tuntutan ke arah akhir tempoh pinjaman, orang yang diinsuranskan akan dapat untuk mendapatkan kembali premium keseluruhan yang telah dibayar tidak termasuk faedah.Dalam MLTA, anda juga boleh memilih untuk membeli perlindungan tambahan untuk mengembangkan kepada 36 penyakit kritikal. 
2. Insurans Gadai Janji Takaful 
Jika anda telah mengambil pinjaman Islam, bank akan memperkenalkan kepada anda Insurans Gadai Janji Takaful. Fungsi ini adalah sama seperti MRTA kecuali untuk menuntut TPD, diinsuranskan telah mengalami TPD untuk tempoh berterusan selama enam bulan. 
3. Insurans Hayat 
Insurans hayat akan mempunyai liputan yang lebih berbanding dengan MRTA. Pada akhir tempoh ini, anda akan dapat untuk mendapatkan kembali termasuk premium yang menarik minat anda yang diperolehi. Untuk maklumat lanjut, sila semak dengan ejen insurans. 
Ia adalah keputusan anda sama ada untuk membeli atau tidak membeli MRTA. Saya berharap bahawa anda akan membuat keputusan yang betul. Saya mempunyai pelanggan beberapa tahun lepas dimana beliau mempunyai empat pinjaman perumahan dan bagi setiap pinjaman, saya beli MRTA untuk beliau. Satu hari, isterinya memanggil saya untuk mengatakan dia telah meninggal dunia tiba-tiba. Nasib baik, semua pinjaman perumahan beliau telah diselesaikan oleh syarikat insurans. Isterinya tidak bekerja pada masa itu dan beliau telah meninggalkan di belakang kedua-dua anak-anak kecil. 
Akhirnya, dia berjaya menjual tiga sifat-sifat dan disimpan satu untuk penginapan sendiri. Dia mampu untuk menggunakan hasil jualan yang lain tiga hartanah untuk meneruskan hidupnya selesa. 
Michael juga merupakan pengarang buku 'Fikirkan Seperti Banker A, Akta Seperti Player'. Anda boleh membeli buku di www.gmtrainingacademy.com/publications/ 
Baca lebih lanjut: Untuk membeli atau tidak membeli MRTA? - RED - New Straits Times (versi inggeris)

Monday, 24 June 2013

Bersara dan menjadi papa kedana. Itukah yang anda mahu?


Jangan bersara dan menjadi papa kedana, cegahnya daripada berlaku bermula daripada sekarang.


“They relaxed the retirement age policy a few years ago. Now all the staff are older than most of the home’s residents!”
"Mereka melonggarkan dasar umur persaraan beberapa tahun yang lalu. Kini semua kakitangan adalah lebih tua daripada kebanyakan penduduk rumah pesara itu! "Statistik kerajaan menunjukkan bahawa 50% daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) menggunakan semua simpanan mereka dalam tempoh lima tahun persaraan.

Ia adalah wahyu yang mengejutkan, lebih-lebih lagi kerana kebanyakan rakyat Malaysia dianggap mempunyai tahap simpanan yang cukup tinggi. Terdapat, bagaimanapun, satu penyelesaian untuk mengelakkan menjadi papa kedana selepas bersara, kata penulis.

KURUN  yang lalu anda boleh bekerja keras dan kemudian bersara dengan selesa dan menghabiskan "usia emas" anda menikmati tahun-tahun akhir hayat anda. Kenikmatan bagi sesetengah orang bermaksud melancong seluruh  dunia, menghabiskan masa melakukan aktiviti memancing atau mungkin memanjakan cucu. Tetapi sekarang, dengan keadaan dimana kebanyakan rakyat Malaysia mencapai "usia emas", mereka sama ada sudah meninggal, papa kedana atau bebas  belenggu kewangan. Mereka yang bebas daripada belenggu kewangan adalah sedikit dan sangatlah jarang berlaku.

Adakah ini betul? Anda mungkin meragui saya, tetapi kita lihat di sekeliling anda, ada berapa ramai orang dalam umur 50-an, 60-an dan 70-an dan masih bekerja hingga ke hari ini. Ada yang sudah bersara dan terlalu lama memohon jawatan bergaji tinggi dan terpaksa kembali dalam dunia pekerjaan untuk memenuhi keperluan perbelanjaan. Ada  kemungkinan besar, kebanyakan mereka  kini tidak akan dapat bersara lagi!

Sesuatu yang tidak disangka? - kebanyakan orang tidak merancang untuk persaraan mereka sehingga ia terlambat!

Apakah nasib anda? Adakah terdapat satu penyelesaian kepada dilema ini? Penyelesaian terletak dalam perancangan kewangan yang berhemat, memastikan bahawa anda meletakkan wang anda untuk bekerja awal supaya apabila anda bersara, anda mempunyai wang yang  bekerja keras untuk anda. Lebih awal anda mengaturkan wang anda untuk bekerja untuk anda, lebih baik peluang anda untuk menikmatinya di tahun-tahun keemasan anda. Perancangan kewangan bukan tentang menjadi kaya, tetapi sebaliknya, ia adalah mengelakkan menjadi papa kedana.

Saya memang tidak merancang untuk dipaksa keluar dari persaraan kerana kekurangan sumber. Saya bukan sahaja mahu bersara awal tetapi saya mahu mempunyai wang untuk hidup selesa dan melakukan apa sahaja yang saya ingini sehingga hari yang terakhir dalam hidup. Saya tahu satu-satunya cara untuk mencapai matlamat ini adalah untuk menjadi bebas dari belenggu kewangan. Hidup kita adalah terhad. Jadi apa yang ditunggukan?

Translated from The staronline

Untuk nasihat atau bantuan untuk merancang kewangan anda boleh lah hubungi Raja Adamm di talian 017-636 9878Sunday, 19 May 2013

Hartanah malaysia berkemungkinan runtuh?

Pembekal Utama penarafan kredit, penyelidikan dan analisis risiko, Perkhidmatan Pelabur Moody telah mengekalkan unjuran stabil bagi sistem perbankan Malaysia untuk tempoh 12 hingga 18 bulan akan datang dalam keadaan perbankaan semasa.

Dalam laporan itu, Moody berkata prospek stabil mencerminkan jangkaan persekitaran operasi yang stabil yang akan membolehkan bank-bank untuk mengekalkan kualiti aset yang baik mereka, serta tahap permodalan yang kukuh dan profil pembiayaan.


Walau bagaimanapun, yang diketepikan, Moody memberi amaran mengenai risiko menjulang ditimbulkan oleh trend berkembar, 'leveraging' pinjaman rumah dan kenaikan harga rumah, yang boleh, dalam keadaan yang kurang memberangsangkan, melemahkan kualiti aset.

Untuk itu, penganalisis Moody Simon Chen berkata: "Walau bagaimanapun, kami percaya bahawa kemungkinan berlakunya risiko ini tidak mungkin dalam tempoh masa yang kami unjurkan."

Chen menjangkakan kesinambungan selepas pilihan raya, termasuk kestabilan kerajaan yang akan menyokong pertumbuhan yang kukuh dalam produk domestik kasar, dianggarkan 5% pada tahun 2013, dan pertumbuhan dalam pinjaman bank sebanyak 10% untuk tempoh yang sama.Berdasarkan sedikit terjemahan daripada artikel di laman web thestar, apakah pendirian anda pengenai pasaran hartanah Malaysia? 


Bidang pelaburan senantiasa mempunyai risiko- risiko masing, apa yang membezakan pelabur yang berkhemah dan penjudi adalah ilmu.

 

Wednesday, 8 May 2013

Latte Factor - Kecil-kecil cili padi

Kita perlu melihat perkara-perkara kecil yang kita biasanya membelanjakan wang 'separa-sedar' setiap hari

'Financial Snacks' Oleh Lee Mun Wai


"Bos, semua kopi ini membantu saya sedar sentiasa semasa melaksanakan tugas dan menjadi lebih produktif"
Apa secawan kopi yang dibuat dengan espresso dan susu stim, berkaitan dengan kewangan anda? Jawapannya, tiada! Walau bagaimanapun, LEE MUN WAI mahu memperkenalkan anda "Latte Factor" yang sangat berkait rapat dengan kewangan anda.

"
Latte Factor" adalah berdasarkan satu konsep yang amat mudah - kita perlu melihat perkara-perkara kecil yang kita biasanya membelanjakan wang 'separa-sedar' setiap hari dan mengarahkannya kearah untuk memperkayakan diri kita sendiri.

Menyimpan seringgit atau dua tiap-tiap hari demi masa depan anda dan bukannya membelanjakan ke atas pembelian seperti latte yang mahal, botol air mineral, rokok, alkohol yang terlalu banyak, majalah yang anda tidak membaca, dan beg tangan yang disimpan di dalam almari, anda akan terkejut dengan perbezaan Latte Factor dalam kehidupan seharian anda yang boleh membezakan antara mengumpul kekayaan dan hidup dari gaji untuk gaji.

Kita sering tidak menyedari berapa banyak sebenarnya perbelanjaan pembelian ini . Jika kita tidak berfikir tentang hal itu dan menukar tabiat kita wallau sedikit sahaja, kita sebenarnya boleh mengubah nasib kita.

Untuk membuktikan hujah ini, mari kita andaikan kita berjaya mengalihkan RM10 setiap hari. Itulah RM300 sebulan ke dalam akaun Latte khas kami untuk 30 tahun akan datang. Dengan mengandaikan kadar faedah sebanyak 6% setahun, kita akan mempunyai lebih daripada RM300, 000 dalam akaun kami!

Dapatkan Akaun Latte anda bekerja hanya sedikit lebih keras dengan menubuhkan sebuah portfolio pelaburan yang dibina dan diuruskan dengan cekap untuk mengembalikan anda 12% setahun, anda akan menakjubkan menjadi jutawan dalam tempoh 30 tahun akan datang! Adakah anda terkejut?

Lakukan amalan ini bermula minggu hadapan. Kenal pasti sebenar "Faktor Latte" anda dengan menjejaki perbelanjaan harian anda dengan terperinci dan kemudian mengira berapa banyak yang anda boleh simpan dalam beberapa tahun.

"Latte Factor" bukanlah sains roket, ia hanyalah amalan kewangan yang baik dan
masuk akal. Satu amalan kecil ini boleh menjadi titik perubahan hidup anda menjadi lebih baik. Semua angka ini adalah tepat, jadi mulalah mengambil tahu latte anda hari ini dengan perancang kewangan anda.

Sunday, 28 April 2013


Bagaimana untuk meningkatkan simpanan anda pada setiap ulang tahun hari jadi atau kenaikan


“I thought I could save money by cancelling my gym membership, but I’ve now grown so fat that I’m spending much more on new clothes!”
"Saya ingat hendak menyimpan duit dengan membatalkan keahlian gim, tetapi sekarang saya sudah semakin gemuk sehinggakan terpaksa membelanjakan lebih banyak duit untuk membeli pakaian baru"

DUA minggu lalu kita menemui "Latte Factor". Apa perasaan anda untuk mengenakan turbo charge bagi menambahkan kelajuan anda kearah kekayaan?

LEE MUN WAI memperkenalkan “Espresso Factor” minggu ini!

Expresso Factor adalah Latte Factor pada steroid! Setiap ulang tahun hari jadi atau setiap kali anda mendapat kenaikan gaji, meningkatkan simpanan yang anda ketepikan ke dalam akaun khas Latte anda sebanyak 5%. Jadi, daripada menyimpan RM300 setiap bulan, anda kini akan menyimpan RM315 sebulan selepas setahun. Ulangi ini setiap tahun dengan tekun.
Bagaimana Espresso Factor meningkatkan kekayaan anda? Berikutan daripada contoh sebelumnya dengan pulangan tahunan 6%, jika kita bandingkan Latte Factor dengan Espresso Factor, jumlah yang terkumpul bukan  RM300,000, sebaliknya anda akan mengumpul lebih daripada RM538,000. Ini merupakan peningkatan 78% dalam Akaun Latte anda selepas 30 tahun dan lebih daripada separuh matlamat Sejuta Ringgit. Dalam erti kata lain, anda akan mempunyai tambahan RM238,000 hanya dengan meningkatkan kadar simpanan anda sebanyak 5% setiap tahun.
Pergi selangkah lebih jauh dan pastikan Akaun Latte anda bekerja lebih keras dengan menubuhkan portfolio pelaburan baik dan diuruskan dengan cekap sekaligus memberikan anda pulangan tahunan dua angka. Lihatlah simpanan anda berkembang seperti mereka benar-benar mengambil steroid!
Bagaimana kita boleh memastikan Latte Factor dan Espresso Factor bekerja untuk kita dalam situasi kehidupan seharian?
Beberapa contoh praktikal adalah:

Rebus air sendiri dan mengisi botol anda sendiri untuk minum daripada membeli air botol mineral.

Tamatkan keahlian gimnasium yang anda telah daftar tetapi tidak pernah digunakan selepas beberapa bulan pertama.

Menjemput kawan-kawan anda ke rumah untuk Pot-Luck daripada pergi keluar untuk makan.

Berhenti merokok ianya juga baik untuk kesihatan anda!

Dapatkah anda memahami idea ini?

Jika anda masih tidak boleh memahami pengiraan di sebalik itu semua, hubungi perancang kewangan anda dan biarkan mereka mengendalikan pengiraan untuk anda sambil menghirup kopi. Anda hanya perlu rakan kewangan untuk bekerja dengan anda bagi meningkatkan kedudukan kewangan anda. Berikan tumpuan kepada
Latte Factor dan Espresso Factor anda - mereka benar-benar boleh menambah kekayaan!

Taken from thestar