Monday, 9 September 2013

Peraturan baru KWSP ... baik untuk persaraan, buruk bagi industri unit amanah

 

 

 

 

 

Dana pencen terbesar di Malaysia telah memutuskan untuk meningkatkan simpanan minimum bagi pencarum untuk memastikan mereka mempunyai lebih banyak wang dalam usia lanjut, tetapi tindakan ini secara tidak langsung merugikan bagi pihak di dalam industri unit amanah yang sedang berkempang kuat di negara ini.


Peraturan baru ini oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk mengurangkan pelaburan dalam unit amanah datang pada ketika kenaikan kos yang menunjukkan pencarum simpanan tidak cukup untuk menampung persaraan selepas mencapai usia 55 tahun, lima tahun di bawah umur persaraan yang baru oleh  Putrajaya, 60 tahun.


"KWSP akan meningkatkan nilai simpanan asas bagi ahli-ahlinya kepada RM196 , 800 pada umur 55 tahun dan berkuat kuasa Januari 2014, untuk memastikan simpanan yang mencukupi bagi membiayai hidup persaraan ahli," Pengurus Besar KWSP, Nik Affendi Jaafar memberitahu The Malaysian Insider di Kuala Lumpur pada hujung minggu lepas.


Beliau mendedahkan bahawa di bawah skim lama, yang telah dilancarkan pada tahun 2008, simpanan ahli disasarkan sebanyak RM120 , 000 pada umur 55 tahun didapati tidak mencukupi bagi mereka demi mengekalkan gaya hidup sewaktu persaraan.Tetapi jumlah yang baru adalah bersamaan dengan pendapatan RM820 sebulan selama 20 tahun dari usia 55 hingga 75.


Kadar baru dikatakan dibandingkan dengan pencen minimum untuk pekerja sektor awam, yang kini ialah RM820 sebulan , supaya pendapatan persaraan bulanan tidak jatuh di bawah paras kemiskinan.


Berikutan kajian semula itu , ahli perlu mempunyai lebih dalam Akaun 1 sebelum layak untuk Skim Pelaburan Ahli KWSP , di mana simpanan dilaburkan dalam unit amanah. Pada masa ini ahli boleh menggunakan 20 % daripada baki di dalam Akaun 1 untuk melabur dalam skim unit amanah yang diluluskan.


Untuk menggambarkan perubahan itu, jika ahli adalah 40 tahun atau lebih tua dan mempunyai simpanan asas RM80, 000 dalam Akaun 1 pada masa ini (2013) , lebihan itu akan menjadi RM36, 000 (berasal dari RM80, 000 - RM44, 000). Beliau kemudian boleh menggunakan hanya RM7, 200 (20% daripada RM36, 000) untuk melabur dalam mana-mana unit amanah yang diluluskan. Untuk terus melindungi pencarum KWSP , pengeluaran untuk pelaburan unit amanah hanya dibenarkan sekali dalam setiap 3 bulan.


Dengan peraturan baru KWSP bermula 2014, RM80 , 000 , lebihan itu akan hanya RM11, 000 (RM80 , 000 - RM69, 000). Satu boleh kemudian hanya menggunakan RM2, 200 (20% daripada RM11, 000) untuk melabur dalam mana-mana unit amanah yang diluluskan.


Seorang pegawai dari Persekutuan Pengurus Pelaburan ( FIMM) yang bercakap dengan syarat tidak mahu namanya disiarkan berkata, industri unit amanah akan terjejas teruk dengan syarat baru ini.


The RM326 bilion industri unit amanah terdiri daripada kira-kira 50,000 perunding yang mendapat komisen antara 1 % hingga 3% daripada pelaburan unit amanah.


Keputusan baru ini juga akan menyebabkan ramai ahli KWSP, yang sebelum ini layak untuk melabur dalam unit amanah, tidak lagi menjadi layak.


Salah satu Unit utama Syarikat Pengurusan Amanah , Public Mutual (anak syarikat Public Bank ) , memperolehi satu pertiga daripada pendapatan bukan faedah dari operasi unit amanah. Pada tahun 2012, kurang daripada 10 % daripada keuntungan bersih adalah daripada perniagaan unit amanah .  

- September 9, 2013 .

malaysian insider